Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.09.2019 13:57 do 13.09.2019 13:59.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 września 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 września 2019 r. 17939

147

spadek

0,81% 2149

27

spadek

1,24%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 31 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.  487

112

wzrost

29,87% 124

65

wzrost

110,17%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 września 2019 r. 1553

352

spadek

18,48%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień  30 sierpnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 161
Roboty publiczne 214
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 331
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 58
Razem 766

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-09-03)

Archiwum