Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.09.2019 12:38 do 18.09.2019 12:39.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 13 września 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 13 września 2019 r. 17852

87

spadek

0,48% 2123

26

spadek

1,21%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 7 września 2019 r. do 13 września 2019 r.  431

56

spadek

11,50% 72

52

wzrost

41,94%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 13 września 2019 r. 1724

171

wzrost

11,01%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2019 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13 września 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 16
Prace interwencyjne 167
Roboty publiczne 217
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 328
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 55
Razem 783

 

 

Sporządził(a): Tomasz Famulak (2019-09-17)

Archiwum