Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.09.2019 12:45 do 01.10.2019 11:53.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 20 września 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 20 września 2019 r. 17772

80

spadek

0,45% 2115

8

spadek

0,38%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 14 września 2019 r. do 20 września 2019 r.  398

33

spadek

7,66% 57

15

spadek

20,83%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 20 września 2019 r. 1190

534

spadek

30,97%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2019 r. 5,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 20 września 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 18
Prace interwencyjne 169
Roboty publiczne 221
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 321
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 56
Razem 785

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-09-24)

Archiwum