Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.10.2019 11:59 do 01.10.2019 12:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 września 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 września 2019 r. 17673

99

spadek

0,56% 2100

15

spadek

0,71%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 września 2019 r. do 27 września 2019 r.  393

5

spadek

1,26% 69

12

wzrost

21,05%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 września 2019 r. 1770

580

wzrost

48,74%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2019 r. 5,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 27 września 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 15
Prace interwencyjne 169
Roboty publiczne 210
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 317
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 62
Razem 773

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-10-01)

Archiwum