Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.10.2019 14:33 do 16.10.2019 14:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 11 października 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 11 października 2019 r. 17491

100

spadek

0,57% 2095

3

spadek

0,14%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 5 października 2019 r. do 11 października 2019 r.  450

58

spadek

11,42% 84

35

spadek

29,41%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 11 października 2019 r. 2012

579

wzrost

40,40%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2019 r. 5,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 4 października 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 171
Roboty publiczne 204
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 306
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 62
Razem 750

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-10-09)

Archiwum