Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.10.2019 13:41 do 30.10.2019 13:45.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 18 października 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 października 2019 r. 17364

127

spadek

0,73% 2079

16

spadek

0,76%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 12 października 2019 r. do 18 października 2019 r.  405

45

spadek

10,00% 56

28

spadek

33,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 18 października 2019 r. 1562

450

spadek

22,36%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2019 r. 5,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 18 października 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 29
Prace interwencyjne 174
Roboty publiczne 191
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 291
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 54
Razem 739

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-10-22)

Archiwum