Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.10.2019 13:47 do 07.11.2019 08:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 25 października 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 25 października 2019 r. 17232

132

spadek

0,76% 2078

1

spadek

0,05%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 19 października 2019 r. do 25 października 2019 r.  376

29

spadek

7,16% 53

3

spadek

5,36%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 25 października 2019 r. 1214

348

spadek

22,28%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2019 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 25 października 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 31
Prace interwencyjne 179
Roboty publiczne 185
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 287
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 52
Razem 734

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-10-29)

Archiwum