Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.11.2019 11:01 do 15.11.2019 11:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 1 listopada 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 1 listopada 2019 r. 17144

88

spadek

0,51% 2076

2

spadek

0,10%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 26 października 2019 r. do 1 listopada 2019 r.  318

58

spadek

15,42% 55

2

wzrost

3,77%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 1 listopada 2019 r. 1457

243

wzrost

20,02%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2019 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 1 listopada 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 25
Prace interwencyjne 179
Roboty publiczne 171
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 283
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 709

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-11-06)

Archiwum