Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.11.2019 11:13 do 15.11.2019 11:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 1 listopada 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 listopada 2019 r. 17189

45

wzrost

0,26% 2133

57

wzrost

2,75%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.  558

240

wzrost

75,47% 187

132

wzrost

240,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 listopada 2019 r. 1227

230

spadek

15,79%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2019 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 8 listopada 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 30
Prace interwencyjne 176
Roboty publiczne 164
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 264
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 685

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2019-11-13)

Archiwum