Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.11.2019 13:33 do 27.11.2019 13:38.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 15 listopada 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 15 listopada 2019 r. 17167

22

spadek

0,13% 2140

7

wzrost

0,33%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 9 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 325

233

spadek

41,76% 63

124

spadek

66,31%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 15 listopada 2019 r. 1016

211

spadek

17,20%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2019 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 15 listopada 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 30
Prace interwencyjne 177
Roboty publiczne 153
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 245
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 656

 

 

Sporządził(a): Izabela Nowacka (2019-11-19)

Archiwum