Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.12.2019 13:21 do 05.12.2019 13:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 29 listopada 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 29 listopada 2019 r. 17108

14

wzrost

0,08% 2161

18

wzrost

0,84%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. 425

29

wzrost

7,32% 54

8

spadek

12,90%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 listopada 2019 r. 2124

3

spadek

0,14%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2019 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22 listopada 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 26
Prace interwencyjne 171
Roboty publiczne 162
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 241
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 51
Razem 651

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-11-27)

Archiwum