Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.12.2019 15:45 do 17.12.2019 10:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 grudnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 grudnia 2019 r. 17177

69

wzrost

0,40% 2156

5

spadek

0,23%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.  622

197

wzrost

46,35% 106

52

wzrost

96,30%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 grudnia 2019 r. 2790

666

wzrost

31,36%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2019 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 6 grudnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 18
Prace interwencyjne 165
Roboty publiczne 156
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 119
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 458

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-12-10)

Archiwum