Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.12.2019 12:02 do 31.12.2019 12:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 grudnia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 grudnia 2019 r. 16917

41

spadek

0,24% 2141

2

wzrost

0,09%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.  141

192

spadek

57,66% 27

10

spadek

27,03%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 grudnia 2019 r. 1361

404

spadek

22,89%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2019 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13 grudnia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 165
Roboty publiczne 160
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 111
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 440

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-12-16)

Archiwum