Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.01.2020 13:19 do 08.01.2020 13:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 stycznia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 stycznia 2020 r. 16936

19

wzrost

0,11% 2131

10

spadek

0,47%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 28 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.  307

166

wzrost

117,73% 67

40

wzrost

148,15%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 3 stycznia 2020 r. 1073

288

spadek

21,16%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2019 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 3 stycznia 2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 0
Prace interwencyjne 146
Roboty publiczne 156
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 89
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 391

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-01-07)

Archiwum