Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.01.2020 14:43 do 22.01.2020 13:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 10 stycznia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 10 stycznia 2020 r. 17026

90

wzrost

0,53% 2159

28

wzrost

1,31%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 4 stycznia 2020 r. do 10 stycznia 2020 r.  406

99

wzrost

32,25% 110

43

wzrost

64,18%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 10 stycznia 2020 r. 943

130

spadek

12,12%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2019 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 10 stycznia 2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 0
Prace interwencyjne 139
Roboty publiczne 128
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 94
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 361

 

 

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-01-14)

Archiwum