Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.01.2020 13:31 do 22.01.2020 13:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 17 stycznia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 17 stycznia 2020 r. 17146

120

wzrost

0,70% 2196

37

wzrost

1,71%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. 485

79

wzrost

19,46% 93

17

wzrost

15,45%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 17 stycznia 2020 r. 2275

1332

wzrost

141,25%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2019 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17 stycznia 2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 0
Prace interwencyjne 135
Roboty publiczne 124
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 97
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 356

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-01-20)

Archiwum