Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.01.2020 16:21 do 28.01.2020 16:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 24 stycznia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 24 stycznia 2020 r. 17210

64

wzrost

0,37% 2228

32

wzrost

1,46%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 18 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. 444

41

spadek

8,45% 84

9

spadek

9,68%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 24 stycznia 2020 r. 3304

1029

wzrost

45,23%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2019 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 24 stycznia 2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 130
Roboty publiczne 113
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 106
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 351

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-01-28)

Archiwum