UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.02.2020 11:12 do 12.02.2020 11:19.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 7 lutego 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 7 lutego 2020 r. 17324

41

wzrost

0,24% 2197

28

spadek

1,26%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 1 lutego 2020 r. do 7 lutego 2020 r. 457

36

wzrost

8,55% 83

23

wzrost

38,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 7 lutego 2020 r. 2064

1527

spadek

42,52%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2019 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 31.01.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 128
Roboty publiczne 110
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 108
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 348

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-02-04)

Archiwum