Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.02.2020 13:33 do 25.02.2020 11:26.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 14 lutego 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 14 lutego 2020 r. 17295

29

spadek

0,17% 2198

1

wzrost

0,05%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 8 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r. 419

38

spadek

8,31% 67

16

spadek

19,28%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 14 lutego 2020 r. 2085

21

wzrost

1,02%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2019 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 14.02.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 119
Roboty publiczne 122
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 134
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 377

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-02-18)

Archiwum