Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.02.2020 11:28 do 25.02.2020 11:30.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 21 lutego 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 21 lutego 2020 r. 17321

26

wzrost

0,15% 2210

12

wzrost

0,55%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 15 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.  438

19

wzrost

4,53% 65

2

spadek

2,98%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 21 lutego 2020 r. 2457

372

wzrost

17,84%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
grudzień 2019 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec grudnia 2019 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21.02.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 116
Roboty publiczne 103
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 155
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 375

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-02-25)

Archiwum