Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.03.2020 13:21 do 04.03.2020 13:26.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 28 lutego 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 28.02.2020 r. 17211

110

spadek

0,63% 2215

12

wzrost

0,23%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 22.02.2020 r. do 28.02.2020 r.  373

65

spadek

14,84% 66

1

wzrost

1,54%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2020 r. 1626

831

spadek

33,82%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21.02.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 116
Roboty publiczne 103
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 155
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 375

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-02-25)

Archiwum