Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.03.2020 11:01 do 17.03.2020 11:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 13 marca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 13 marca 2020 r. 17010

203

spadek

1,18% 2152

35

spadek

1,60%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 7 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.  266

243

spadek

47,74% 42

64

spadek

60,38%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 13 marca 2020 r. 1613

60

wzrost

3,86%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13.03.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 14
Prace interwencyjne 114
Roboty publiczne 89
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 203
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 31
Razem 451

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-03-16)

Archiwum