Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.03.2020 11:00 do 24.03.2020 11:04.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 20 marca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 13 marca 2020 r. 16847

163

spadek

0,96% 2102

50

spadek

2,32%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 7 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.  18

248

spadek

93,23% 4

38

spadek

90,48%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 13 marca 2020 r. 1438

175

spadek

10,85%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
styczeń 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec stycznia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 13.03.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 13
Prace interwencyjne 116
Roboty publiczne 92
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 208
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 31
Razem 460

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-03-23)

Archiwum