Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.03.2020 13:30 do 08.04.2020 10:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 marca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 marca 2020 r. 16915

68

wzrost

0,40% 2057

45

spadek

2,14%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.  20

2

wzrost

11,11% 1

3

spadek

75,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 marca 2020 r. 506

932

spadek

64,81%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 27.03.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 12
Prace interwencyjne 117
Roboty publiczne 85
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 203
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 31
Razem 448

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-03-31)

Archiwum