Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.04.2020 11:03 do 08.04.2020 11:04.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 03 kwietnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r. 16885

30

spadek

0,18% 2016

41

spadek

1,99%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 28 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.  32

12

wzrost

60,00% 7

6

wzrost

600%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r. 385

121

spadek

23,91%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 03.04.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 110
Roboty publiczne 80
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 191
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 424

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-04-07)

Archiwum