Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.04.2020 15:47 do 28.04.2020 15:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 24 kwietnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. 17492

433

wzrost

2,54% 2052

67

wzrost

3,37%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 18 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.  256

152

wzrost

134,52% 37

15

wzrost

68,18%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. 984

351

wzrost

55,45%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
luty 2020 r. 4,8%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lutego 2019 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17.04.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 93
Roboty publiczne 67
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 187
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 36
Razem 388

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-04-21)

Archiwum