Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.05.2020 15:58 do 12.05.2020 16:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 8 maja 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 8 maja 2020 r. 18170

375

wzrost

2,11% 2178

71

wzrost

3,37%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 2 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r. 476

274

wzrost

135,64% 119

79

wzrost

197,50%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 8 maja 2020 r. 615

79

wzrost

14,74%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2020 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2020 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 01.05.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 80
Roboty publiczne 55
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 184
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 361

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-05-05)

Archiwum