Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.05.2020 13:06 do 26.05.2020 11:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 15 maja 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 15 maja 2020 r. 18403

233

wzrost

1,28% 2223

45

wzrost

2,07%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 9 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. 232

244

spadek

51,26% 69

50

spadek

42,01%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 15 maja 2020 r. 751

136

wzrost

22,11%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2020 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2020 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 15.05.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 80
Roboty publiczne 58
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 179
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 355

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-05-19)

Archiwum