Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.05.2020 11:03 do 02.06.2020 16:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 22 maja 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 22 maja 2020 r. 18585

182

wzrost

0,99% 2281

58

wzrost

2,61%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 16 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. 189

43

spadek

18,53% 66

3

spadek

4,35%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 22 maja 2020 r. 758

7

wzrost

0,93%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2020 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2020 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22.05.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 69
Roboty publiczne 56
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 174
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 334

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-05-25)

Archiwum