Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.06.2020 16:00 do 02.06.2020 16:02.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 29 maja 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 29 maja 2020 r. 18854

269

wzrost

1,45% 2317

36

wzrost

1,58%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 23 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. 293

104

wzrost

55,03% 71

5

wzrost

7,57%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 29 maja 2020 r. 1159

401

wzrost

52,90%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
marzec 2020 r. 4,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec marca 2020 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 22.05.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 69
Roboty publiczne 56
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 174
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 334

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-05-25)

Archiwum