Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.06.2020 15:37 do 09.06.2020 15:38.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 5 czerwca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu stanu na dzień 05.06.2020 r. 19195

341

wzrost

1,81% 2363

46

wzrost

1,98%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30.05.2020 r. do 05.06.2020 r. 542

249

wzrost

84,98% 124

53

wzrost

74,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 05.06.2020 r. 814

345

spadek

29,77%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2020 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 29.05.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 68
Roboty publiczne 59
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 186
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 348

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-06-02)

Archiwum