Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.06.2020 10:04 do 17.06.2020 10:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 czerwca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu stanu na dzień 12 czerwca 2020 r. 19332

137

wzrost

0,71% 2399

36

wzrost

1,52%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 6 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. 322

220

spadek

40,59% 67

57

spadek

45,97%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 12 czerwca 2020 r. 897

83

wzrost

10,20%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2020 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 05.06.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 1
Prace interwencyjne 67
Roboty publiczne 59
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 194
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 355

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-06-09)

Archiwum