Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.06.2020 14:10 do 23.06.2020 14:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 12 czerwca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 19 czerwca 2020 r. 19564

232

wzrost

1,20% 2476

77

wzrost

3,21%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 13 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. 441

119

wzrost

36,96% 99

32

wzrost

47,76%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 19 czerwca 2020 r. 1325

428

wzrost

47,71%  

Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2020 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 12.06.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 65
Roboty publiczne 57
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 206
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 366

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-06-16)

Archiwum