Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.07.2020 08:23 do 01.07.2020 08:25.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 26 czerwca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 26 czerwca 2020 r. 19688

124

wzrost

0,63% 2517

41

wzrost

1,66%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 20 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 368

73

spadek

16,55% 66

33

spadek

33,33%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 26 czerwca 2020 r. 917

408

spadek

30,79%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
kwiecień 2020 r. 4,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 19.06.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 4
Prace interwencyjne 69
Roboty publiczne 60
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 212
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 380

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-06-23)

Archiwum