Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.07.2020 13:02 do 16.07.2020 13:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 lipca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 3 lipca 2020 r. 19885

197

wzrost

1,00% 2578

61

wzrost

2,42%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 27 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. 512

144

wzrost

39,13% 157

91

wzrost

137,88%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 3 lipca 2020 r. 873

44

spadek

4,80%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2020 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec kwietnia 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 03.07.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 5
Prace interwencyjne 73
Roboty publiczne 77
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 214
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 404

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-07-08)

Archiwum