Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.07.2020 13:11 do 22.07.2020 13:16.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 lipca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 10 lipca 2020 r. 20077

192

wzrost

0,96% 2581

3

wzrost

0,12%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 4 lipca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. 454

58

spadek

11,33% 87

70 spadek

44,59%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 10 lipca 2020 r. 1004

131

wzrost

15,01%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2020 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 10.07.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 75
Roboty publiczne 78
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 216
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 411

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-07-16)

Archiwum