Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.07.2020 13:27 do 22.07.2020 13:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 3 lipca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 17 lipca 2020 r. 20196

119

wzrost

0,59% 2554

27

spadek

1,05%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 11 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. 358

96

spadek

21,14% 64

23

spadek

26,44%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 17 lipca 2020 r. 1132

128

wzrost

12,75%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
maj 2020 r. 5,2%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec maja 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 17.07.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 76
Roboty publiczne 77
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 219
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 414

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-07-21)

Archiwum