Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2020 12:46 do 11.08.2020 12:51.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 31 lipca 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 31.07.2020 r. 20487

125

wzrost

0,61% 2552

9

spadek

0,35%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 25.07.2020 r. do 31.07.2020 r. 352

15

spadek

4,09% 57

11

spadek

16,18%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 31.07.2020 r. 1688

499

spadek

41,97%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2020 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 31.07.2020 r
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 75
Roboty publiczne 72
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 228
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 34
Razem 416

  r

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2020-08-04)

Archiwum