Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2020 12:55 do 19.08.2020 11:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 7 sierpnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 7.08.2020 r. 20523

36

wzrost

0,18% 2576

24

wzrost

0,94%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 1.08.2020 r. do 7.08.2020 r. 382

30

wzrost

8,52% 126

69

wzrost

121,05%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 7.08.2020 r. 1220

468

spadek

27,72%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2020 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 7.08.2020 r
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 80
Roboty publiczne 63
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 227
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 37
Razem 416

  r

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2020-08-11)

Archiwum