Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.08.2020 11:38 do 19.08.2020 11:42.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 14 sierpnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 14 sierpnia 2020 r. 20559

36

wzrost

0,17% 2553

23

spadek

0,89%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 8 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 317

65

spadek

17,01% 71

55

spadek

43,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 14 sierpnia 2020 r. 1177

43

spadek

3,52%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
czerwiec 2020 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec czerwca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 14.08.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 80
Roboty publiczne 66
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 225
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 37
Razem 415

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-08-18)

Archiwum