Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.08.2020 15:16 do 31.08.2020 15:21.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 21 sierpnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 21 sierpnia 2020 r. 20575

16

wzrost

0,08% 2530

23

spadek

0,90%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 15 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. 299

18

spadek

5,68% 54

17

spadek

23,94%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 21 sierpnia 2020 r. 1084

93

spadek

7,90%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2020 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21.08.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 6
Prace interwencyjne 81
Roboty publiczne 64
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 218
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 37
Razem 406

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-08-26)

Archiwum