Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.08.2020 15:23 do 08.09.2020 15:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 28 sierpnia 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r. 20598

23

wzrost

0,11% 2548

18

wzrost

0,71%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 22 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 343

44

wzrost

14,72% 76

22

wzrost

40,74%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r. 1120

36

wzrost

3,32%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2020 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 28.08.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 77
Roboty publiczne 63
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 218
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 37
Razem 403

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-08-31)

Archiwum