Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.09.2020 15:35 do 08.09.2020 15:38.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 4 września 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 04 września 2020 r. 20796

198

wzrost

0,96% 2568

20

wzrost

0,78%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 29 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. 497

154

wzrost

44,90% 179

103

wzrost

135,53%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 4 września 2020 r. 1121

1

wzrost

0,09%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2020 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 28.08.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 8
Prace interwencyjne 77
Roboty publiczne 63
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 218
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 37
Razem 403

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-08-31)

Archiwum