Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.09.2020 15:40 do 16.09.2020 09:17.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 4 września 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 04 września 2020 r. 20796

198

wzrost

0,96% 2568

20

wzrost

0,78%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 29 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. 497

154

wzrost

44,90% 179

103

wzrost

135,53%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 4 września 2020 r. 1121

1

wzrost

0,09%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2020 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 04.09.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 76
Roboty publiczne 71
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 215
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 404

  r

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2020-09-08)

Archiwum