Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.09.2020 09:32 do 16.09.2020 09:41.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 4 września 2020 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 11 września 2020 r. 20761

35

spadek

0,17% 2546

22

spadek

0,86%
Napływ w okresie minionego tygodnia od  5 września 2020 r. do 11 września 2020 r. 435

62

spadek

12,48% 107

72

spadek

40,22%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 11 września 2020 r. 1463

342

wzrost

30,51%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
lipiec 2020 r. 5,7%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec lipca 2020 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 11.09.2020 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 7
Prace interwencyjne 74
Roboty publiczne 77
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 209
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 35
Razem 402

  r

Sporządził(a): Marta Trojanowska (2020-09-15)

Archiwum