Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.08.2017 13:00 do 09.08.2017 13:01.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi
na dzień 4 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem

Z prawem do zasiłku

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 4 sierpnia 2017 r.

24 520

146
spadek

0,60%

2 985

78
spadek

2,55%

Napływ w okresie minionego tygodnia od 29 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r.

609

96
wzrost

18,71%

111

23
wzrost

26,14%

Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 4 sierpnia 2017 r.

2 324

63
spadek

2,64%

 

Miesiąc Stopa bezrobocia w %*
czerwiec 2017 r. 7,3%

/* Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na czerwiec 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni).r

 


 

Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu /*
Liczba osób
na dzień 4 sierpnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 116
Prace interwencyjne 180
Roboty publiczne 387
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 701
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 72 (9)
RAZEM 1 456


/* dane szacunkowe