Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.10.2017 13:41 do 31.10.2017 13:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 27 października 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 27 października 2017 r. 22308 135 spadek 0,60% 2633 24 spadek 0,90%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 21 października 2017 r. do 27 października 2017 r.  532 43 spadek 7,48% 72 6 spadek 7,69%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 27 października 2017 r. 2691 228 spadek 7,81%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
wrzesień 2017 r. 6,9%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec września 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 20 października 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 76
Prace interwencyjne 212
Roboty publiczne 342
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 596
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 64
Razem 1290

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-10-23)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014