Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.08.2017 14:48 do 21.08.2017 14:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi

     Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi
na dzień 18 sierpnia 2017 r.
             
Wyszczególnienie Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /* % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /* % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r. 24 349  
       
     
 
   
 
25
 
0,10% 2 957  
7
 
0,24%
Napływ w okresie minionego tygodnia                    od 12 sierpnia 2017 r. do18 sierpnia 2017 r.  434 110 20,22% 63  
27
 
30,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień             18 sierpnia 2017 r. 1 986  
92
 
4,43%  
             
 
/* Poszczególne symbole oznaczają
 
          
wzrost o podaną wartość            
 
   spadek o podaną wartość
 
           
                  brak zmian            
             
Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*        
czerwiec 2017 r. 7,3%        
             
/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na czerwiec 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 
             
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 18 sierpnia 2017 r.  
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 93  
Prace interwencyjne 190  
Roboty publiczne 389  
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 678  
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 72(9)  
Razem 1 422  
             
/** Dane szacunkowe            
             
Sporządził:            
Krzysztof Ciesielski            
21 sierpnia 2017r.            

 

 

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.