Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.08.2017 14:55 do 21.08.2017 14:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi

 

Urząd Miasta Łodzi :: serwis BIP

 
 
 
 

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi
na dzień 18 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem

Z prawem do zasiłku

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.

24 349

25
spadek

0,10%

2 957

7
spadek

0,24%

Napływ w okresie minionego tygodnia od 12 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

434

110
spadek

20,22%

63

27
spadek

30,00%

Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.

1 986

92
spadek

4,43%

 

 
 
 
 
 

 Urząd Miasta Łodzi :: serwis BIP

 
 
 
 
 
Miesiąc Stopa bezrobocia w %*
czerwiec 2017 r. 7,3%
/* Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na czerwiec 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni).

 


Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu /*
Liczba osób
na dzień 18 sierpnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 93
Prace interwencyjne 190
Roboty publiczne 389
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 678
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 72 (9)
RAZEM 1 422/* dane szacunkowe

 
 
 
 

 

 

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.