Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.08.2017 15:15 do 21.08.2017 15:16.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi
na dzień 18 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem

Z prawem do zasiłku

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

Ilość

Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia /*

% zmiany

 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.

24 349r

25
spadekr

0,10%r

2 957r

7
spadekr

0,24%r

Napływ w okresie minionego tygodnia od 12 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.r

434r

110
spadekr

20,22%r

63r

27
spadekr

30,00%r

Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 18 sierpnia 2017 r.r

1 986r

92
spadekr

4,43%r

 

 

//-->r


Miesiąc Stopa bezrobocia w %*
czerwiec 2017 r. 7,3%

/* Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na czerwiec 2017 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni).r


Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu /*
Liczba osób
na dzień 18 sierpnia 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 93
Prace interwencyjne 190
Roboty publiczne 389
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 678
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 72 (9)
RAZEM 1 422/* dane szacunkower

Informację opracował(a): Krzysztof Ciesielski (2017-08-21)rArchiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2013 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2012 r.

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014